Regulamin

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zapewnić wszystkim naszym Gościom komfort i udany wypoczynek.
Chcielibyśmy aby każdy czuł się tu jak u siebie,  dlatego prosimy o szanowanie  tego miejsca jak własnego domu.

Niniejszy regulamin powstał z myślą o zapewnieniu Państwu udanego wypoczynku i uniknięciu jakichkolwiek sytuacji mogących rodzić niejasności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad obowiązujących w naszym ośrodku. Staramy się robić wszystko dla wygodny naszych gości.

I.  Rezerwacja, pobyt i użytkowanie domków

 1. Rezerwacji wynajęcia domków można dokonać telefonicznie, poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza na stronie www.4domki.com
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 20% całkowitej opłaty za cały okres wynajmu, na wskazany rachunek bankowy lub gotówką, w terminie do 3 dni od dokonania rezerwacji
 3. Pozostałą część opłaty należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu na wskazany rachunek bankowy lub gotówką
 4. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi
 5. Wynajem domku rozpoczyna się od godziny 14 w dniu przyjazdu (pierwszy dzień wynajmu) i kończy najpóźniej o godzinie 11 w dniu wyjazdu (ostatni dzień wynajmu)
 6. Na poczet ewentualnych szkód powstałych podczas pobytu z winy Gości pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł na początku pobytu.
 7. Goście są meldowani w naszym ośrodku niezwłocznie po przyjeździe.
 8. Zgodnie z decyzją władz Gminy Mielno pobierana jest opłata miejscowa, płatna w dniu przyjazdu.
 9. Chcielibyśmy zapewnić naszym Gościom spokojny wypoczynek dlatego prosimy o odpowiednie zachowanie zarówno w dzień jaki w nocy.
 10. Jeżeli zdecydują się Państwo na pozostawienie domku w czystości po zakończeniu pobytu, my nie naliczymy opłaty za końcowe sprzątanie.
 11. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe należące do gości pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o każdorazowe zamykanie domków i szczególne pilnowanie kluczy.
 12. Dla gości ośrodka udostępniony jest ogrodzony i zamykany parking dla pojazdów osobowych..
 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Wewnątrz domków obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 14. W domkach zainstalowano kominki (piece) do opalania drewnem. Zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas palenia w kominkach. Szczególnie zabronione jest pozostawianie otwartych drzwiczek piecyków oraz opuszczanie domków przed wygaśnięciem ognia w kominkach.
 15. W przypadkach nie przestrzegania regulaminu lub naruszania zasad porządku na terenie ośrodka, Właściciel ma prawo odmówić dalszego wynajmu i żądać natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

II. Plac zabaw i plac do siatkówki – prosimy o rozsądne korzystanie z atrakcji naszego ośrodka

 1. Goście ośrodka mogą korzystać bez ograniczeń z placu zabaw i placu do siatkówki.
 2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 12 lat.
 3. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych
 4. Za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody powstałe podczas korzystania z placu zabaw i placu do siatkówki odpowiedzialność ponoszą opiekunowie dzieci.
 5. Urządzenia umieszczone na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem
 6. W szczególności zabronione jest wchodzenie czy zeskakiwanie z elementów konstrukcyjnych placu zabaw (daszki, belki łączące itp.).
 7. Na placu zabaw i na placu do siatkówki obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów.
 8. Plac wyznaczony do gry w siatkówkę nie jest boiskiem profesjonalnym
 9. Osoby korzystające z placu do gry zobowiązane są do zachowania ostrożności
 10. Za bezpieczeństwo i wszelkie szkody powstałe podczas korzystania z placu do gry w siatkówkę odpowiedzialność ponoszą korzystający.

Opisane zasady dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie naszego ośrodka. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.